วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ส้วมสุขสันต์

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ


โรงเรียนอนุบาลแคนดง
ชนะเลิศการแข่งขันโครงการประกวดส้วมสุขสันต์  ระดับจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีการศึกษา 2553